Klinické štúdie sú neoddeliteľnou súčasťou výskumnej a vedeckej činnosti EuroPainClinics®. Výskum nadväzuje na lekársku prax, pričom sa sledujú a porovnávajú výsledky našich ako aj partnerských domovských a zahraničných pracovísk.

Zámerom klinických štúdií je systematické zhromažďovanie a klasifikácia údajov o pacientoch podstupujúcich liečebné výkony na partnerských pracoviskách EuroPainClinics® a ich objektívna analýza. Výsledky štúdií EuroPainClinics® umožnia porovnanie so štúdiami ďalších európskych a svetových pracovísk a stanú sa tak významným vedeckým prínosom pre skvalitňovanie medicínskych liečebných postupov a ich uvedenie do praxe v rámci medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine), ktorá využíva najpresnejšie súčasné dôkazy pri rozhodovaní o liečbe pacienta.

Projekt prebieha v súčasnosti na 7 pracoviskách (v Prahe a v Slovenskej republike) a zahŕňa pat štúdií, ktoré sú zaregistrované v medzinárodnej registračnej databáze ClinicalTrials.gov PRS, U.S. National Institutes of Health.

  • EuroPainClinics®Study I – Periradikulárna terapia (PRT)
  • EuroPainClinics®Study II – Epiduroskopia
  • EuroPainClinics®Study III – Disc FX
  • EuroPainClinics®Study IV - Radiofrekvenčná denervácia facetových kĺbov
  • EuroPainClinics®Study V - Endoskopická diskektómia


Projekt klinických štúdií prebieha pod záštitou neziskovej organizácie EuroPainClinics z. ú.

EuroPainClinics®Study I (EPCS I)
Štúdia je zameraná na klinický výskum liečebnej metódy periradikulárnej terapie (PRT) ako liečby koreňových syndrómov spôsobených útlakom nervového koreňa rôznymi patologickými procesmi. Najčastejšie sa jedná o pacientov s protrúziou, herniáciou alebo prolapsom medzistavcovej platničky.

EuroPainClinics®Study II (EPCS II)
Štúdia objektivizuje prínos miniinvazívneho endoskopického výkonu epiduroskopie u pacientov s bolesťami chrbta po jednej či viacerých operáciách chrbtice s tzv. syndrómom zlyhania chirurgického výkonu na chrbtici ako liečebného postupu - failed back surgery syndrome (FBSS).

EuroPainClinics®Study III (EPCS III)
Cieľom štúdie je objektivizácia prínosu miniinvazívnej endoskopickej techniky u pacientov s vertebroalgickým syndrómom po vykonaní výkonu Disc FX na medzistavcovej platničke.

EuroPainClinics®Study IV (EPCS IV)
Štúdia je zameraná na klinický výskum miniinvazívneho výkonu rádiofrekvenčnej denervácie facetových kĺbov.

EuroPainClinics®Study V (EPCS V)
Predmetom štúdie je klinický prínos miniinvazívneho výkonu endoskopickej diskektómie.


Účasťou v klinických štúdiách EuroPainClinics® sa pacienti podieľajú zásadným spôsobom na všeobecne prospešnom projekte s významným celospoločenským dopadom. Štúdie sú úplne anonymné, ochrana osobných údajov, súkromie a zdravotné informácie pacientov sú absolútne garantované.

EuroPainClinics Facial Pain
Facial
Pain
Relief
EuroPainClinics Back Pain
Back
Pain
Relief
EuroPainClinics Pelvic Pain
Pelvic
Pain
Relief
EuroPainClinics Joint Pain
Joint
Pain
Relief
Aktuality z EPC
Zobraziť všetky aktuality »