Miniivazívny výkon v režime jednodňovej chirurgie (pacient po operácii odchádza v rovnaký deň domov) je najvhodnejší pre pacientov s chronickou bolesťou chrbta, ktorú spôsobujú niektoré typy vysunutých medzistavcových platničiek. Vysunutie platničky sa môže prejavovať výpadkom citlivosti až nehybnosťou končatiny. U týchto pacientov nedochádza k dlhodobému zlepšeniu po periradikulárnej terapii (PRT) a majú nález na MRI. Pod kontrolou röntgenového žiarenia sa k chrbtici (najčastejšie laterálne cez foramen intervertebrale) zavedie špeciálna ihla pre vytvorenie pracovného kanála. Následne je zavedený endoskop a sústava pracovných nástrojov. Zavedený endoskop zobrazí do akej miery vysunutá platnička tlačí na nervový koreň. Za neustálej vizualizácie sa následne odstraňuje špeciálnymi kliešťami vysunutá časť platničky. Platnička je na záver ošetrená špeciálnou tepelnou rádiofrekvenciou, ktorá zataví zadný prstenec poškodenej platničky v zadnom platničkovom segmente. Cieľom je znížiť riziko opätovného vysunutia a odstrániť patologické nervové štruktúry okolo aj vo vnútri platničky spôsobujúce bolesť.


Po odstránení fragmentov medzistavcovej platničky vstupujeme cez prirodzený otvor v krížovej kosti (hiatus sacralis) do predného epidurálneho priestoru, flexibilným endoskopom (epiduroskopom). Cieľom tohto výkonu je optická vizualizácia predného epidurálneho priestoru v oblasti sakrálneho a lumbálneho kanála až do výšky vykonanej endoskopickej diskektómie. V prípade objavenia patologických zmien v epidurálnom priestore je možná okamžitá prídavná terapeutická intervencia (podanie protizápalových liekov, rozrušenie adhézií, zvyšky platničkových fragmentov).


Dĺžka výkonu sa pohybuje od 40-90 minút. Zákrok sa vykonáva v celkovej alebo lokálnej anestéze. Pri výkone dochádza, na rozdiel od klasickej operácie, k minimálnemu poškodeniu svalových a kostných štruktúr. Výhodou tejto techniky je tiež rýchlejšia rekonvalescencia a návrat do aktívneho života.

EuroPainClinics Facial Pain
Facial
Pain
Relief
EuroPainClinics Back Pain
Back
Pain
Relief
EuroPainClinics Pelvic Pain
Pelvic
Pain
Relief
EuroPainClinics Joint Pain
Joint
Pain
Relief
Aktuality z EPC
Zobraziť všetky aktuality »