Your Visit in EPC

Během vstupní konzultace zhodnotí Váš lékař-specialista na léčbu bolesti společně s Vámi Váš zdravotní stav dle doložené dokumentace a přistoupí k dalším krokům ve Vaší léčbě:

AMBULANTNÍ PÉČE

 1. Ambulantně provede základní fyzikální vyšetření.
 2. Zhodnotí zjištěné klinické výsledky.
 3. Navrhne další postup a nejvhodnější způsob Vaší léčby:
  • diagnostický výkon za účelem odhalení zdroje/příčiny Vaší bolesti zad
  • miniinvazivní výkon s cílem odstranění příčiny Vaší bolesti zad

   V ambulantní péči může lékař rozhodnout, že žádný výkon není potřebný.

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

Miniinvazivní a endoskopické výkony v EuroPainClinics®jsou vykonávány v režimu tzv. jednodenní chirurgie. Znamená to, že pacient se po zákroku ve stejný den navrací domů.

Lékař-specialista na léčbu bolesti Vás bude informovat o typu výkonu a komplexním způsobu provedení operace, seznámí Vás s účinností výkonu a případnými riziky zákroku.

Provedení operačního výkonu je nutné odložit:

 • z důvodu doplnění dalších zdravotnických informací o Vašem zdravotním stavu
 • vpřípadě závažného či komplikovaného zdravotního stavu pacienta s nutností detailnější multioborové odborné konzultace (neurochirug, ortoped, neurolog apod.) a přípravou náročnějšího operačního výkonu.

JAK PROBÍHÁ DEN ZÁKROKU

V den zákroku Vás v předem dohodnutém čase bude v hotelu očekávat osobní asistent EPC, který Vás (případně i Vašeho společníka) dopraví do klinického centra.

 • Doporučujeme nejíst 8 hodin a nepít 4 hodiny před výkonem.
 • V předoperační době o Vás bude pečovat zkušený anesteziolog.
 • Po zákroku budete odpočívat doporučenou dobu (cca 120 minut dle typu výkonu) v odpočinkovém sálku, který je součástí centra.
 • Před odchodem z centra s Vámi Váš ošetřující lékař zkonzultuje průběh a výsledek zákroku a poskytne Vám doporučení pro pooperační období včetně doporučení k rehabilitačnímu cvičení, postupné fyzické a sportovní aktivitě apod.
 • Na závěr od nás obdržíte lékařskou dokumentaci/zdravotní zprávu na USB flash.

Nezapomeňte si vzít s sebou:

 • interní předoperační vyšetření, které nesmí být starší více než 2 týdny (zajistí Vám ho Váš praktický lékař)
 • algeziologické vyšetření s indikací pro Váš zákrok
 • CD nosič s výsledky vyšetření magnetickou rezonancí
 • doklad totožnosti
 • malou svačinu na pooperační období
 • léky, které běžně užíváte
 • hygienické potřeby
 • USB flash disk - pokud budete mít zájem o fotografie z operace
EuroPainClinics Facial Pain
Facial
Pain
Relief
EuroPainClinics Back Pain
Back
Pain
Relief
EuroPainClinics Pelvic Pain
Pelvic
Pain
Relief
EuroPainClinics Joint Pain
Joint
Pain
Relief
Aktuality z EPC
Zobrazit všechny aktuality »