EPC Patient care

Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili volbou našeho specializovaného pracoviště - Integrovaného centra pro endoskopické a miniinvazivní výkony EuroPainClinics® jako místa Vaší léčby.

V následujících bodech se můžete seznámit se základními úkony komplexního postupu při zabezpečení péče o pacienty v rámci jejich léčby v EuroPainClinics®.

I - PRVNÍ KONTAKT

Pro objednání na Vaši první konzultaci nejprve vyplňte a odešlete kontaktní formulář „Lékařský posudek“ a prostřednictvím „Upload centrum“ zašlete zároveň zdravotnickou dokumentaci vystavenou Vaším lékařem. Po vyhodnocení Vámi zaslaných údajů Vás budeme do 24 hodin e-mailem informovat o dalším postupu. V případě potřeby bližšího zhodnocení Vašeho zdravotního stavu nebo nutnosti doplnění dalších informací Vás pozveme na on-line videokonzultaci s lékařem-specialistou EuroPainClinics®.

II - OBJEDNEJTE SI NÁVŠTĚVU U NÁS

Na základě pokynů lékaře EuroPainClinics® můžete následně provést objednávku Vaší návštěvy do EuropainClinics® v sekci „Objednejte se“ a začít s přípravou Vašeho léčebného pobytu. Jakmile bude Vaše objednávka administrativně zpracována, budeme Vás informovat o potvrzení termínu Vaší návštěvy v Europainclinics® a o celkové ceně za Vaši léčbu. Platbu za Vámi objednané služby a léčebný výkon proveďte prosím nejpozději do dne příjezdu do centra.

III - DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Aby Vaše léčba proběhla v maximálním komfortu a pohodlí, nabízíme Vám bezplatnou organizační pomoc při on-line zajištění ubytování, rezervaci letenky, dále zajištění přepravy z letiště do hotelu a zpět, převoz do klinického centra a zpět do hotelu, službu osobního asistenta EPC, který o Vás bude pečovat po celou dobu Vašeho léčebného pobytu včetně přivítání na letišti či v hotelu, případně další doplňkové služby na základě vzájemné domluvy.

V případě Vašeho zájmu označte, prosím, požadovanou službu v přímé objednávce léčebného pobytu v sekci „Objednejte se“.

IV - DEN ZÁKROKU

V den zákroku Vás v předem stanoveném čase bude v hotelu očekávat osobní asistent EPC, který Vás (i Vašeho společníka) doprovodí do klinického centra. Přímo v centru o Vás v předoperační době bude pečovat zkušený anesteziolog.

  • Po zákroku budete odpočívat doporučenou dobu (cca 120 minut dle typu výkonu) v odpočinkovém sálku, který je součástí centra.
  • Před odchodem z centra s Vámi Váš ošetřující lékař zkonzultuje průběh a výsledek zákroku a poskytne Vám doporučení pro pooperační období včetně doporučení k rehabilitačnímu cvičení, postupné fyzické a sportovní aktivitě apod.
  • Na závěr obdržíte lékařskou dokumentaci/zdravotní zprávu na USB disku.

V - PO ZÁKROKU

Po uplynutí doporučené doby odpočinku po zákroku budete z centra propuštěn/a a Váš osobní asistent EPC Vás dopraví zpět do hotelu (po zákroku není možné řídit vozidlo).


VI - VÁŠ NÁVRAT DOMŮ

V den odletu Vás osobní asistent EPC včas dopraví na letiště.

VII - VAŠE KONZULTACE V DOBĚ REKONVALESCENCE

Pooperační období vyžaduje zvýšenou pozornost věnovanou zdravotnímu stavu, aby zotavení proběhlo rychle a bez komplikací k plnému uzdravení. Vhodné je maximálně se šetřit, a zejména v prvních dnech po operaci dodržovat klidový režim s omezením zátěže na páteř.

Naše odborná lékařská pomoc je Vám k dispozici po celou dobu Vaší rekonvalescence. S Vašimi dotazy se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu.

VIII - VAŠE SPOKOJENOST

Abychom se ubezpečili, že veškeré služby a péče o Vás proběhly v nejlepším pořádku a k Vaší spokojenosti, budeme Vás po Vašem návratu domů e-mailem kontaktovat s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti. Tato zpětná vazba přináší cenné podněty, které nám pomáhají soustavně zlepšovat a zkvalitňovat péči o naše klienty ve všech detailech. Děkujeme Vám za Vaši účast.

EuroPainClinics Facial Pain
Facial
Pain
Relief
EuroPainClinics Back Pain
Back
Pain
Relief
EuroPainClinics Pelvic Pain
Pelvic
Pain
Relief
EuroPainClinics Joint Pain
Joint
Pain
Relief
Aktuality z EPC
Zobrazit všechny aktuality »