Klinické studie jako nedílná součást výzkumné a vědecké činnosti EuroPainClinics® v mezinárodním rozsahu vychází z lékařské praxe aplikované znalostní platformy na partnerských pracovištích.

Záměrem klinických studií je systematické shromažďování a klasifikace údajů o pacientech podstupujících léčebné výkony na partnerských pracovištích EuroPainClinics®a jejich objektivní analýza. Výsledky studií EuroPainClinics® umožní srovnání se studiemi dalších evropských a světových pracovišť a stanou se tak významným vědeckým přínosem pro zkvalitňování medicínských léčebných postupů a jejich uvedení do praxe v rámci medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine), která využívá nejpřesnějších současných důkazů při rozhodování o léčbě pacienta.

Projekt probíhá v současné době na 7 pracovištích (v Praze a ve Slovenské republice) a zahrnuje pět studií, které jsou zaregistrovány v mezinárodní registrační databázi ClinicalTrials.gov PRS, U.S. National Institutes of Health.

  • EuroPainClinics®Study I – Periradikulární terapie (PRT)
  • EuroPainClinics®Study II – Epiduroskopie
  • EuroPainClinics®Study III – Disc FX
  • EuroPainClinics®Study IV - Radiofrekvenční denervace facetových kloubů
  • EuroPainClinics®Study V - Endoskopická diskektomie


Projekt klinických studií probíhá pod záštitou neziskové organizace EuroPainClinics z. ú.

EuroPainClinics®Study I (EPCS I)
Studie je zaměřena na klinický výzkum léčebné metody periradikulární terapie (PRT) jako léčby kořenových syndromů způsobených útlakem nervového kořene různými patologickými procesy. Nejčastěji se jedná o pacienty s protruzí, herniací nebo prolapsem meziobratlové ploténky.

EuroPainClinics®Study II (EPCS II)
Studie objektivizuje přínos miniinvazivního endoskopického výkonu epiduroskopie u pacientů s bolestmi zad po jedné či více operacích páteře s tzv. syndromem selhání chirurgického výkonu na páteři jako léčebného postupu – failed back surgery syndrom (FBSS).

EuroPainClinics®Study III (EPCS III)
Cílem studie je objektivizace přínosu miniinvazivní endoskopické techniky u pacientů s vertebroalgickým syndromem po provedení výkonu Disc FX na meziobratlové ploténce.

EuroPainClinics®Study IV (EPCS IV)
Studie je zaměřena na klinický výzkum mininvazivního výkonu radiofrekvenční denervace facetových kloubů.

EuroPainClinics®Study V (EPCS V)
Předmětem studie je klinický přínos miniinvazivního výkonu endoskopická diskektomie.


Účastí v klinických studiích EuroPainClinics® se pacienti podílí zásadním způsobem na obecně prospěšném projektu s významným celospolečenským dopadem. Studie jsou zcela anonymní, ochrana osobních údajů, soukromí a zdravotních informací pacientů je absolutně garantována.

EuroPainClinics Facial Pain
Facial
Pain
Relief
EuroPainClinics Back Pain
Back
Pain
Relief
EuroPainClinics Pelvic Pain
Pelvic
Pain
Relief
EuroPainClinics Joint Pain
Joint
Pain
Relief
Aktuality z EPC
Zobrazit všechny aktuality »