Endoskopická rizotomie (denervace facetových kloubů) je výkon, při kterém pod RTG kontrolou mobilního C-ramene umístíme endoskop do oblasti mediálního raménka míšního nervu. Následně endoskopem vizualizujeme tkáň v okolí mediálního raménka. Pod endoskopickou kontrolou odpreparujeme tkáň sterilním grasperem a vizualizujeme nervovou strukturu. Na závěr zkoagulujeme mediální raménko radiofrekvenční sondou pod přímou kontrolou endoskopu. Výkon ukončíme vyjmutím endoskopu a uzavřením vstupního portu 1 až 2 kožními stehy.

EuroPainClinics Facial Pain
Facial
Pain
Relief
EuroPainClinics Back Pain
Back
Pain
Relief
EuroPainClinics Pelvic Pain
Pelvic
Pain
Relief
EuroPainClinics Joint Pain
Joint
Pain
Relief
Aktuality z EPC
Zobrazit všechny aktuality »