O bolesti zad

Pro pacienty s chronickou bolestí je někdy těžké se ve všem zorientovat. Vaše bolest může být způsobena množstvím příčin a naší prioritou v EuroPainClinics® je nejenom najít její zdroj, ale také Vám od ní pomoci intervenčními zákroky a poskytnout Vám úlevu.

O bolesti zad
Diagnostika a léčba
Magnetická rezonance

Jednotlivé provozy magnetických rezonancí jsou navzájem propojeny. Používají systém PACS a Teleradiologické centrum t3c, což umožňuje online posílání snímků a konzultační činnost při hodnocení sporných nálezů několika odborníky našich pracovišť.

Čtěte více
Klinické Studie EPC

Klinické studie jako nedílná součást výzkumné a vědecké činnosti EuroPainClinics® v mezinárodním rozsahu vychází z lékařské praxe aplikované znalostní platformy na partnerských pracovištích.

Top technologické vybavení

Intervenční léčba bolesti zad je na klinických pracovištích EuroPainClinics® zabezpečována za pomoci ultramoderních technologických přístrojů a zařízení, operačních pomůcek a materiálů nejvyšší kvality.

Top technologické vybavení
EuroPainClinics Facial Pain
Facial
Pain
Relief
EuroPainClinics Back Pain
Back
Pain
Relief
EuroPainClinics Pelvic Pain
Pelvic
Pain
Relief
EuroPainClinics Joint Pain
Joint
Pain
Relief
Aktuality z EPC
Zobrazit všechny aktuality »