Další významné ocenění pro klinický výzkum EuroPainClinics®!

Klinická studie EuroPainClinics® Study II, která zkoumá přínosy metody epiduroskopie, byla přijata akademickou obcí prestižního mezinárodního sympozia o klinických studiích v léčbě bolesti „SOPATE 2017 The Symposium on Clinical Pain Trials in Europe“ k prezentaci. Studie byla představena formou prezentačního posteru „Effect of Drugs Administration in to the Epidural Space During Epiduroscopy“. Odborné události, která proběhla ve dnech 25. až 26. října v Londýně, se zúčastnili představitelé managementu EuroPainClinics® MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, a MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, předseda představenstva EPC Health Invest SE, a vedoucí klinického výzkumu MUDr. Ladislav Kočan, PhD., Clinical Research Manager EuroPainClinics®.

Sympozium SOPATE LONDON 2017 pořádala Evropská federace léčby bolesti (EFIC, The European Pain Federation), multidisciplinární organizace výzkumu a medicíny v oblasti léčby bolesti, která sdružuje 37 národních sekcí schválených Mezinárodní organizací pro studium léčby bolesti IASP (International Association for the Study of Pain). Sympozium nabídlo přítomným výzkumníkům, lékařům a dalším odborníkům nejen nové poznatky a přístupy k léčbě bolesti vycházející z výsledků klinických výzkumů a studií, ale i reálné možnosti pro zlepšování a další efektivní vývoj studií.

Poster plná verze zde: SOPATE 2017

EuroPainClinics Facial Pain
Facial
Pain
Relief
EuroPainClinics Back Pain
Back
Pain
Relief
EuroPainClinics Pelvic Pain
Pelvic
Pain
Relief
EuroPainClinics Joint Pain
Joint
Pain
Relief
Aktuality z EPC
Zobrazit všechny aktuality »